Nicole Kroon directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij VWS

Nicole Kroon wordt per 15 mei 2019 benoemd als directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nicole Kroon

Dr. L.M.N. (Nicole) Kroon is op dit moment directeur bij de Inspectie SZW. Daarvoor was zij directeur bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder vervulde ze verschillende managementfuncties bij de ministeries VROM en BZK en de gemeente Rotterdam.

Nicole Kroon studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.