Dike Sialino-Keen directeur HRM bij IenW

Dike Sialino-Keen wordt met ingang van 1 juni 2019 directeur HRM bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dike Sialino-Keen

D. (Dike) Sialino-Keen RE RA is momenteel programmadirecteur Instroom bij de Belastingdienst. Eerder werkte zij onder meer als directeur MKB bij de Belastingdienst.

Dike Sialino-Keen volgde de opleiding tot Registeraccountant bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de postdoctorale EDP-Auditopleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, met als afstudeerrichting Information Systems Audit.