Regine Doornbos-Neyt directeur Financieel Economische Zaken bij EZK

Regine Doornbos-Neyt wordt met ingang van 1 mei 2019 benoemd tot directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Regine Doornbos

Drs. R.G.M. (Regine) Doornbos-Neyt is momenteel plaatsvervangend hoofddirecteur FEZ en afdelingshoofd Beleidscontrol bij de hoofddirectie FEZ van het ministerie van Financiën. Daarvoor vervulde zij diverse andere functies bij het ministerie van Financiën, zoals hoofd Cash-management bij het Agentschap van de Generale Thesaurie en plaatsvervangend hoofd bij de IRF. Eerder was zij onder andere werkzaam als secretaris Randstadsamenwerking Europa en als economisch adviseur bij de Landbouworganisatie Belgische Boerenbond.

Regine Doornbos-Neyt studeerde Algemene Economie aan de Universiteit Leuven.  Momenteel volgt zij het ABD Kandidatenprogramma.