Kees Möhring overleden

Kees Möhring is op 5 april 2019 op 59-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2017 programmadirecteur Toezicht bij de Inspectie Justitie en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Möhring, AC

Kees Möhring werkte daarvoor bijna 12 jaar bij het Nederlands Forensisch Instituut, onder andere als directeur Externe Relaties en plaatsvervangend algemeen directeur. Eerder vervulde hij bij het ministerie van Justitie diverse managementfuncties, waaronder waarnemend directeur Opsporingsbeleid en waarnemend nationaal coördinator Bewaken en Beveiligen.