Christianne Mattijssen directeur Erfgoed & Kunsten bij OCW

Christianne Mattijssen wordt met ingang van 8 juli 2019 directeur van de directie Erfgoed & Kunsten bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze volgt Sander Bersee op, die per 5 juli 2019 stopt als directeur E&K.

Christianne Mattijssen

Mr. C.A.M.E. (Christianne) Mattijssen is sinds 2013 directeur van de directie Voortgezet Onderwijs en portefeuillehouder passend onderwijs bij het ministerie van OCW. De jaren daarvoor werkte ze als interim-manager bij ABD Interim bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tussen 2006 en 2010 was ze in deze rol ook al werkzaam bij OCW, onder meer als directeur Kinderopvang.

Christianne Mattijssen studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Limburg.