Wouter Boogaard directeur Politieorganisatie & Middelen bij JenV

Wouter Boogaard wordt per 1 juli 2019 benoemd tot directeur Politieorganisatie & Middelen bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wouter Boogaard

W.A. (Wouter) Boogaard MMO EMSD is op dit moment directeur Financiën & Bedrijfsvoering / Audit & Concerncontrol bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij plaatsvervangend divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring. Eerder werkte hij onder andere bij het ministerie van Defensie als plaatsvervangend hoofd Begroting bij de hoofddirectie Financiën & Control en bij de Koninklijk Marine in diverse bestuurlijke en operationele functies.

Wouter Boogaard studeerde Bedrijfskunde aan de Nederlandse Defensie Academie. Daarnaast behaalde hij een Master in Management en Organisatie (MMO) aan de TIAS Business School van de Katholieke Universiteit Brabant en een Executive Master Security & Defence (EMSD) via het management development traject van het ministerie van Defensie voor hoofdofficieren van de krijgsmacht.

Wouter Boogaard nam deel aan het ABD Kandidatenprogramma.