Annemieke Nienhuis programmamanager Eigenaarsondersteuning, Bedrijfsvoering en Financiën bij JenV

Annemieke Nienhuis wordt per 17 juni 2019 programmamanager Eigenaarsondersteuning, Bedrijfsvoering en Financiën bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Annemieke Nienhuis

A. (Annemieke) Nienhuis MSc RC was hoofd Control & Accountbeheer bij de directie Financiën & Bedrijfsvoering van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Annemieke Nienhuis studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en volgde daar eveneens de opleiding tot Register Controller.