Jaco Stremler directeur Luchtvaart bij IenW

Jaco Stremler start op 1 juni 2019 als directeur Luchtvaart bij het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jaco Stremler

Ir. J.A. Stremler (Jaco) Stremler is sinds eind 2015 werkzaam in het luchtvaartdomein bij het ministerie van IenW, meest recentelijk als projectdirecteur Schiphol. Eerder was hij onder andere werkzaam als plaatsvervangend directeur Energie en Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Jaco Stremler studeerde Werktuigbouwkunde in Rotterdam en Techniek & Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Jaco Stremler nam deel aan het ABD Kandidatenprogramma.