Peter Hennephof verricht opdracht bij UWV

Peter Hennephof ondersteunt vanaf 1 juni 2019 zowel het UWV bij de implementatie van hun organisatiestrategie, Vertrouwen in Vakmanschap als de NVWA bij de in gang gezette Herbezinning NVWA2020. Deze opdrachten voert hij uit vanuit Bureau Algemene Bestuursdienst, beiden voor twee dagen per week en met een looptijd van één jaar.

Peter Hennephof

Drs. P. (Peter) Hennephof is sinds 1 januari 2018 gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag. Daarvoor was hij sinds 2011 hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, en daarvoor was hij al plaatsvervangend hoofddirecteur DJI. Eerder was Peter Hennephof werkzaam bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, waar hij plaatsvervangend secretaris-generaal was.

Peter Hennephof studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.