Elise Splint afdelingshoofd Collectieve Sector en Inkomensbeleid bij SZW

Elise Splint start op 1 juni 2019 als afdelingshoofd Collectieve Sector en Inkomensbeleid bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Elise Splint

E. (Elise) Splint MSc is momenteel Clustercoördinator Inkomensbeleid bij het ministerie van SZW. Daarvoor vervulde zij verschillende functies bij de directies Kinderopvang en ASEA van dit ministerie. Eerder werkte zij bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en vanuit het Rijkstraineeprogramma op de Ambassade in Jakarta en bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Elise Splint studeerde International Business aan de Universiteit van Tilburg en European Integration aan het Institut d’Etudes Politiques in Parijs.