Creating Public Value – Masterclasses met professor Moore

Opgavegericht werken. We zijn er allemaal mee bezig, maar makkelijk is het niet. Harvard-professor Mark Moore hield dinsdag 14 mei een masterclass voor de Topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst, en inspireerde donderdag 16 mei tijdens een masterclass bij het ROC Mondriaan in Den Haag zo’n 85 ABD’ers eens door een andere bril te kijken.

Mark Moore is het brein achter de Public-Value-theorie – een methode voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Centraal daarin staat de strategic triangle waarin de pijlers Wetgeving & ondersteuning, Publiek toegevoegde waarde en Operationele capaciteit met elkaar in evenwicht moeten zijn. Je moet met andere woorden duidelijk voor ogen hebben welke maatschappelijke meerwaarde je wilt creëren, steun hebben vanuit wet- en regelgeving en voldoende capaciteit mobiliseren om te kunnen waarmaken wat je wilt bereiken. Dat klinkt redelijk simpel, maar vooral het vaststellen van de publieke toegevoegde waarde die je wilt creëren is lastig, illustreert hij via een casus. Als het om de aanpak van huiselijk geweld gaat, zijn wij bijvoorbeeld gewend ons vrij doelgericht bezig te houden met het beschermen van vrouwen tegen mishandeling. Moore adviseert het breder te trekken: ‘Wat moeten we doen om families te beschermen?’, vraagt hij de zaal. ‘Probeer eens door een andere bril te kijken: je kunt je ook concentreren op het verbeteren van relaties tussen mannen en vrouwen in de privésfeer.’

Lees binnenkort ook het interview met Mark Moore in ABD Blad 3 (verschijning 28 juni).