Marc Hoenders projectdirecteur Groningen Bovengronds bij EZK

Marc Hoenders is met ingang van 1 mei 2019 benoemd als projectdirecteur Groningen Bovengronds van het project-directoraat-generaal Groningen Bovengronds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Marc Hoenders

M.H.J. (Marc) Hoenders is op dit moment werkzaam als MT-lid Groningen Bovengronds. Daarvoor was hij achtereenvolgens projectleider Gaswinning Groningen en MT-lid van de Nationaal Coördinator Groningen, directie Den Haag.

Marc Hoenders studeerde Levensmiddelentechnologie aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Hij heeft een Master of Business Administration bij NCOI afgerond.