Petula Huising directeur Strategie en Uitvoeringsadvies bij de IND

Petula Huising start op 1 juni 2019 als directeur Strategie en Uitvoeringsadvies bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Petula Huising

Drs. P.A. (Petula) Huising was de afgelopen periode via ABD Interim onder andere verantwoordelijk voor de invoering van Informatiegestuurd Werken bij de Inspectie van SZW. Eerder vervulde zij managementfuncties bij het Nederlands Forensisch instituut, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de IND. Voor haar werk binnen de publieke sector was zij werkzaam in verschillende functies bij KPMG en KPN Telecom.

Petula Huising studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.