Angeline van Dijk directeur-hoofdinspecteur bij het Agentschap Telecom

Angeline van Dijk start op 1 augustus 2019 als directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom.

Angeline van Dijk

Mr. A.T.A.J.B. (Angeline) van Dijk is op dit moment algemeen directeur bij Zorg van de Zaak. Daarvoor was zij zeven jaar divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Eerder was ze bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de oprichting van de Shared Service Organisatie en directeur HRM, Bestuurlijk Juridische zaken & Vastgoed en Communicatie. Angeline van Dijk startte haar carrière bij het toenmalige ministerie Verkeer en Waterstaat, waar ze diverse beleidsfuncties bekleedde.

Angeline van Dijk studeerde Nederlands Recht en Politicologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en Oxford University.