Sietske Duller hoofd Toezicht, Regulier en Nationaliteit bij JenV

Sietske Duller start op 26 augustus 2019 als hoofd van de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit/MT-lid bij de directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Drs. S.A. (Sietske) Duller is op dit moment hoofd Communicatieadvies en Redactie/plv. directeur Communicatie bij JenV. Eerder vervulde zij managementfuncties bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Commissariaat voor de Media en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sietske Duller studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Radboud Universiteit en Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Onlangs rondde zij het High Performance Leadership Programme af aan de Universiteit van Oxford.