Piet Holthuis overleden

Piet Holthuis is op 4 juni 2019 op 75-jarige leeftijd overleden.

Piet Holthuis

Piet Holthuis werkte bijna dertig jaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij was bij dit ministerie van 1 december 1995 tot 1 september 2000 secretaris-generaal. Daarna was hij tot 2006 directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand bij het toenmalige ministerie van Justitie. Na zijn pensionering was Piet Holthuis nog raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag en voorzitter van het Vervangingsfonds.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit grote verlies.