Mirjam van Leeuwen secretaris-directeur Onderwijsraad

Mirjam van Leeuwen wordt met ingang van 1 september 2019 secretaris-directeur van de Onderwijsraad. In deze functie vervult zij de rol van secretaris voor de raad en is zij directeur van staf en bureau.

Mirjam van Leeuwen

Drs. M. (Mirjam) van Leeuwen voert op dit moment een verkenning uit naar de Maatschappelijke Diensttijd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder was ze in verschillende functies werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tussen 2014 en 2018 als programmamanager Registers en Beroepsorganisatie en daarvoor als plaatsvervangend afdelingshoofd Strategisch Arbeidsmarktbeleid bij de directie Leraren.

Mirjam van Leeuwen studeerde Kunstgeschiedenis en Informatiemanagement.