Rosanne Stotijn Chief Change Officer bij de SVB

Rosanne Stotijn start op 1 juli 2019 als Chief Change Officer (CCO) bij de Sociale Verzekeringsbank. De CCO is een nieuwe functie binnen de top van de SVB, gericht op de organisatiebrede vernieuwingsopgaven waar de SVB zich de komende jaren voor gesteld ziet.

Rosanne Stotijn

Drs. R. (Rosanne) Stotijn werkt sinds 2016 bij de SVB. Eerst als manager strategie en externe betrekkingen en vervolgens als programmamanager Organisatievernieuwing en bestuurssecretaris bij de Raad van Bestuur. Daarvoor was zij managing consultant bij adviesbureau Berenschot.

Rosanne Stotijn studeerde Bestuurskunde en Politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment neemt ze deel aan het ABD Kandidatenprogramma.