Ellen Kiersch directeur Wetgeving en Juridische zaken bij JenV

Ellen Kiersch wordt met ingang van 1 september 2019 directeur Wetgeving en Juridische zaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Mr. E.D.G. (Ellen) Kiersch is momenteel directeur Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (WBJA) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde zij diverse functies in o.a. de advocatuur en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

llen Kiersch studeerde Nederlands recht (burgerlijk recht en internationaal recht) aan de Rijksuniversiteit Leiden en behaalde haar LL.M. aan Columbia University in New York.