Daan Hoefsmit programmadirecteur VWS

Daan Hoefsmit wordt programmadirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij zal in die hoedanigheid de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal adviseren over onder meer de thema’s schuldenproblematiek en digitale inclusie van burgers en laaggeletterden. De ingangsdatum van de benoeming is 1 september 2019.

Hoefsmit, D.

Ing. D. (Daan) Hoefsmit MBA was sinds maart 2018 bestuursvoorzitter van het CAK, waar hij sinds januari 2017 lid was van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum Indicatiestelling Zorg.