Nathalie van Berkel lid raad van bestuur UWV

Nathalie van Berkel treedt per 1 september 2019 toe tot de raad van bestuur van UWV. Zij volgt José Lazeroms op, die per 1 september consultant wordt bij ABDTOPConsult, onderdeel van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nathalie van Berkel

N. (Nathalie) is momenteel stedelijk directeur Bedrijfsvoering en plaatsvervangend algemeen directeur bij de gemeente Amsterdam. Eerder vervulde zij diverse functies bij de gemeente Rotterdam en Amsterdam, met name op het gebied van organisatieontwikkeling.

Nathalie van Berkel studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.