TMG-tafel 25 juni over polarisatie: de wij-zij-samenleving

Nederlanders zijn het in de basis behoorlijk met elkaar eens, stelt het SCP in het recente rapport Denkend aan Nederland. Soms ontstaan situaties of discussies waarin mensen het gevoel hebben dat zij een keuze moeten maken: ben je voor of tegen? Hierdoor ontstaat in (sociale) media vaak het beeld van een gepolariseerd land waarin tegenstellingen overheersen. Een goed moment voor de topmanagement groep (TMG) om het onderwerp ‘polarisatie’ met elkaar te bespreken.

Het was dik boven de dertig graden, maar in de schaduw van de tuin van Greens (een biologisch restaurant en zorgtuin in het Westbroekpark in Den Haag) was het heerlijk. Filosoof Bart Brandsma, schrijver van het boek ‘Polarisatie; inzicht in de dynamiek van wij-zij denken’ legt uit dat polarisatie niet goed of fout is, het is ‘mensen eigen’. Man versus vrouw, gelovig tegen ongelovig, elite versus volk, enz. De dynamiek is universeel. Hoe kan je depolariseren bij onderwerpen als gele hesjes, zwarte piet, spanning over de komst van windmolens of vluchtelingen? Hoe krijg je de juiste vraagstukken in beeld, hoe kan je game changers toepassen en professioneel positie kiezen?

In een open sfeer gingen TMG’ers met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij zichzelf herkennen in de spanningsvelden bij polarisatie, over de impact op het eigen werkveld en over mogelijkheden om depolarisatiestrategieën in te zetten. Hoe zit het met het wij-zij-denken tussen departementen, wat kunnen we eraan doen?