Marieke Begthel-Spijkerboer MT-lid, tevens plv. directeur DLCE bij IenW

Marieke Begthel-Spijkerboer wordt per 1 juli 2019 benoemd tot MT-lid Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij krijgt tevens de rol van plaatsvervangend directeur DLCE.

Drs. P.M. (Marieke) Begthel-Spijkerboer vervult deze functie reeds sinds november 2018 als interim-opdracht via ABD Interim. Daarvoor werkte zij bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) onder andere als plaatsvervangend directeur Asiel en Bescherming. Eerder werkte zij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar zij binnen de Inspectie diverse (management)rollen vervulde.

Marieke studeerde Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft het ABD Kandidatenprogramma recent doorlopen.