Hans Houdijk projectdirecteur van de RVO/projectdirectie Groningen bij EZK

Met ingang van 1 juli 2019 is Hans Houdijk gestart als projectdirecteur van de projectdirectie Groningen, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Mr. J.N. (Hans) Houdijk verrichtte de ondersteuning van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bij de projectdirectie Groningen. Hij vervulde deze functie sinds februari 2018 reeds op detacheringsbasis. Van 2013 tot 2018 was hij directeur Strategie en Organisatie en tevens plv. algemeen directeur bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en van 2005 tot 2013 was hij directeur Operationele Zaken van agentschap Telecom in Groningen, beide ook een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hans Houdijk studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen.