Marit de Jong hoofd Netwerk Leefomgeving en Wonen bij ILT

Marit de Jong wordt per 1 september 2019 hoofd Netwerk Leefomgeving en Wonen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Ir. M.A.M. (Marit) de Jong werkt momenteel als plaatsvervangend directeur van de directie Omgeving, Communicatie en Strategie bij de Bestuursstaf van Rijkswaterstaat. Daarvoor was ze bij dezelfde organisatie onder andere programmamanager en plaatsvervangend directeur bij Connecting Mobility, coördinerend adviseur bij de Bestuursstaf en projectmanager bij de directie Realisatie Infrastructuur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

Marit de Jong studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en studeert Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.