Olivier de Bruijne plv. directeur, afdelingsmanager Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling van de RVO/projectdirectie Groningen bij EZK

Met ingang van 1 juli 2019 is Olivier de Bruijne gestart als plv. directeur en afdelingsmanager Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling bij de RVO/projectdirectie Groningen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Mr. O.F.V.  (Olivier) de Bruijne verrichtte de ondersteuning van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bij de projectdirectie Groningen. Hij is sinds december 2018 reeds werkzaam bij deze projectdirectie in de functie van MT-lid, tevens plaatsvervangend directeur bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur/hoofd Juridische Zaken van de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken bij het ministerie van Financiën in Den Haag, en hoofd Juridische Zaken bij toezichthouder agentschap Telecom in Groningen.

Olivier de Bruijne studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de interdepartementale managementleergang aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).