Esther Wijker programmamanager BITE bij DG Politie en Veiligheidsregio’s bij JenV

Esther Wijker is met ingang van 1 juli 2019 benoemd als de eerste programmamanager van het programma Bestuurlijke Informatie, Toezichtstelsel en Effectiviteitsagenda (BITE) bij het DG Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Drs. E.J.C. (Esther) Wijker LLB was sinds november 2018 reeds kwartiermaker voor deze nieuwe afdeling. Eerder was Esther werkzaam oa. als coördinerend beleidsmedewerker bij het DG Politie, bij het bureau Secretaris- Generaal van Justitie en de NCTb.

Esther Wijker studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde tijdens een verblijf in het buitenland een bachelor in rechten via de Open Universiteit.