Janne de Bruijne-de Lege MT-lid Wetgeving en Juridische Zaken bij EZK

Janne de Bruijne-de Lege wordt per 15 juli 2019 benoemd tot MT-lid bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Mr. J. (Janne) de Bruijne-de Lege is momenteel plaatsvervangend afdelingshoofd juridisch advies bij WJZ. Daarvoor was zij coördinerend jurist bij meerdere afdelingen van WJZ.

Janne de Bruijne-de Lege studeerde Nederlands recht, staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.