Roelien Kamminga Programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief bij BZK

Per 1 september start Roelien Kamminga als Programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Drs. R.J. (Roelien) Kamminga werkt sinds 2005 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar zij vooral op het terrein van inlichtingen en veiligheidsvraagstukken leidinggevende en politiek-bestuurlijke ervaring opdeed. Sinds 2014 is zij manager/raadadviseur van het cluster Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid (OIV) en hoofd van de crisisorganisatie bij het ministerie van BZK. Daarnaast coördineerde zij in 2017 als plaatsvervangend DG Wederopbouw, gedurende enkele maanden de interdepartementale noodhulp op Sint-Maarten na de orkaan Irma. Roelien volgde het Kandidaten Programma van de Algemene Bestuursdienst.

Roelien Kamminga studeerde Internationale Betrekking aan de Universiteit van Groningen.