Functieruil Ewald Riks en Hans Faber bij JenV

Ewald Riks en Hans Faber ruilen van functie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Riks wordt per 19 augustus 2019 directeur Internationale Aangelegenheden, tevens plaatsvervangend algemeen directeur bij de Dienst Terugkeer en Vertrek; Faber start op 5 augustus 2019 als hoofdinspecteur bij de Inspectie van Justitie en Veiligheid.

Ewald Riks en Hans Faber
Ewald Riks (l.) en Hans Faber

Mr. E. (Ewald) Riks is momenteel hoofdinspecteur, tevens plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daarvoor heeft hij diverse managementfuncties vervuld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ewald Riks studeerde Nederlands Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden.

Drs H.C. (Hans) Faber is momenteel directeur Internationale Aangelegenheden, tevens plaatsvervangend algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor heeft hij diverse management- en adviseursfuncties vervuld binnen de DT&V en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 2006 was Hans Faber plaatsvervangend kwartiermaker bij de oprichting van de DT&V. Hans Faber studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.