Thomas Faber MT-lid Digitale Economie bij EZK

Thomas Faber wordt per 15 augustus 2019 benoemd als MT-lid bij de directie Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Thomas Faber

Drs. T. (Thomas) Faber heeft tot april 2019 gewerkt als waarnemend MT-lid bij de directie Mededinging en Consumenten van het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor en daarna werkte hij als coördinator Mededingenteam.

Thomas Faber studeerde Algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam.