Timon Verheule directeur Voortgezet Onderwijs bij OCW

Timon Verheule wordt met ingang van 15 september 2019 benoemd als directeur van de directie Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Drs. T.J. (Timon) Verheule is op dit moment waarnemend directeur Elektriciteit bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op hetzelfde ministerie was hij eerder plaatsvervangend directeur Energiemarkt & Innovatie en MT-lid bij de directie Algemene Economische Politiek.

Timon Verheule studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgt op dit moment het ABD Kandidatenprogramma.