Beau Blijlevens MT-lid Groningen Bovengronds bij EZK

Beau Blijlevens wordt per 16 september 2019 benoemd als MT-lid Groningen Bovengronds bij het project-DG Groningen Bovengronds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Beau Blijlevens

B. (Beau) Blijlevens is op dit moment MT-lid van de projectdirectie Schiphol bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was ze bij hetzelfde ministerie onder andere clustercoördinator Schiphol binnen de afdeling Luchthavenontwikkeling en Milieu en ambtelijk secretaris van de staatssecretaris van IenM.

Beau Blijlevens studeerde Rechten aan de Universteit van Tilburg.