Corina den Broeder hoofd Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering bij Financiën

Corina den Broeder start op 9 september 2019 als hoofd Rijksacademie bij het ministerie van Financiën.

Corina den Broeder

Drs. C. (Corina) den Broeder is op dit moment directeur Veilig Thuis Haaglanden. Daarvoor was zij onder meer plaatsvervangend directeur FEZ bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en afdelingshoofd Bureau Strategische Analyse bij het ministerie van Financiën. Eerder vervulde ze diverse functies bij de ministeries van VWS, SZW en OCW  en bij het Centraal Planbureau.

Corina den Broeder studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze volgde in 2013 en 2014 het ABD Kandidatenprogramma.