Leonie Geerts directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius, BZK

Leonie Geerts wordt per 1 september 2019 benoemd als directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leonie Geerts

L. (Leonie) Geerts MSc is op dit moment manager Bedrijfsvoering a.i. bij de Inspectie Justitie en Veiligheid via Stichting Intermin. Daarvoor was zij kwartiermaker Jeugdautoriteit bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook vervulde zij diverse functies bij het ministerie van Defensie.

Leonie Geerts studeerde Bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.