Annie de Veer directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij LNV

Annie de Veer wordt met ingang van 16 september 2019 benoemd als directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Annie de Veer

Ir. A. (Annie) de Veer werkt momenteel als directeur Livestock Research in Wageningen. Eerder was zij als interimmanager werkzaam bij Bureau Algemene Bestuursdienst, onder andere als directeur Management Development Consultancy. Daarvoor vervulde zij diverse functies bij het ministerie van LNV.

Annie de Veer studeerde Algemene Agrarische Economie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.