Luc Gielen afdelingshoofd/manager Gezond & Veilig Werken bij SZW

Luc Gielen wordt per 1 september 2019 afdelingshoofd/manager Gezond & Veilig Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Luc Gielen

Mr. L.A.M. (Luc) Gielen werkt momenteel tijdelijk als hoofd van het Bestuursbureau en hoofd van de afdeling Gezondheidszorg van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie in het kader van een ruilprogramma, waarbij managers tijdelijk van functie ruilen. Zijn eigenlijke functie is hoofd van de (beleids)afdeling Toegang Rechtsbestel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor vervulde hij verschillende functies binnen het ministerie van JenV en het Openbaar Ministerie, waaronder die van plaatsvervangend. hoofd Opsporing en Vervolging bij het Functioneel Parket en hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken bij JenV.

Luc Gielen studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Nijmegen.