Annelies Opstraat directeur Rekenschap en Juridische Zaken bij de Inspectie van het Onderwijs

Annelies Opstraat wordt met ingang van 1 oktober 2019 directeur Rekenschap en Juridische Zaken bij de Inspectie van het Onderwijs.

Annelies Opstraat

Ir. J.E.M. (Annelies) Opstraat werkt momenteel als directeur Onderwijs en Kwaliteit bij mboRijnland. Daarvoor vervulde ze directeursfuncties bij verschillende hbo- en mbo-instellingen. Van 1999 tot 2008 werkte ze bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; de laatste vier jaar als DG-controller bij het directoraat-generaal HBWE.

Annelies Opstraat studeerde Wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze heeft daarnaast een tweede- en eerstegraadsbevoegdheid wiskunde en een bachelorgraad Politieke Wetenschappen.