Willem Zandbergen directeur Juridische Zaken, Strategie, Beleid en Communicatie SVB

Willem Zandbergen wordt per 1 oktober 2019 benoemd als directeur Juridische Zaken, Strategie, Beleid en Communicatie bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze directie ontstaat door de samenvoeging van de onderdelen Juridische Zaken, Strategie & Externe Betrekkingen en Communicatie & Voorlichting.

Willem Zandbergen

Mr. W.E. (Willem) Zandbergen werkt sinds 2004 bij de overheid. Hij vervulde onder andere verschillende managementposities bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op dit moment is hij programmadirecteur Veranderprogramma bij het CJIB.

Willem Zandbergen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.