Janneke Kamstra hoofd Architectuur en Techniek bij het Rijksvastgoedbedrijf

Janneke Kamstra wordt per 16 september 2019 benoemd als hoofd Architectuur en Techniek bij het Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties.

Janneke Kamstra

J. (Janneke) Kamstra MSc is op dit moment teamleider Bouw bij de Technische Universiteit Delft. Daarvoor was zij directeur SURPLUS vastgoedadvies en vervulde zij diverse functies in het bedrijfsleven.

Janneke Kamstra studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft.