Marie-Josée Jenniskens MT-lid Ondernemerschap bij EZK

Marie-Josée Jenniskens wordt met ingang van 1 augustus 2019 benoemd als MT-lid Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Marie Josee Jenniskens

Dr. Ir. M.J.P.J. (Marie-Josée) Jenniskens werkt momenteel als programmamanager Ruimte in Regels en tijdelijk MT-lid bij de directie Ondernemerschap. Eerder was zij programmamanager Internationale Waterambitie en projectmanager Nederlands EU-voorzitterschap 2016. In beide functies werkte ze voor zowel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij MT-lid bij verschillende LNV-directies.

Marie-Josée Jenniskens studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en de Universiteit van Amsterdam.