Aukje Hassoldt decaan bij de TU Delft

Aukje Hassoldt start op 1 oktober 2019 als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management bij de TU Delft.

Aukje Hassoldt

Drs. A.S. (Aukje) Hassoldt werkte de afgelopen 5 jaar bij het RIVM als centrumhoofd Safety & Security en als interim-directeur IT/IV en interim CIO. Ook is zij voorzitter van het Nationaal Netwerk Risicomanagement. Hiervoor heeft zij verschillende managementfuncties vervuld bij TNO en Rijkswaterstaat.

Aukje Hassoldt studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.