Johan Maas directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire zaken, tevens plv. algemeen directeur bij RVO.nl

Johan Maas wordt per 1 oktober 2019 directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire zaken, tevens plaatsvervangend algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Johan Maas

Drs. J.H. (Johan) Maas was de afgelopen vijf jaar directeur Bedrijfsvoering bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor vervulde hij verschillende managementfuncties bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Johan Maas behaalde een doctoraal Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.