Jeroen van Bergenhenegouwen programmadirecteur Schiphol bij IenW

Jeroen  van Bergenhenegouwen wordt per 1 oktober 2019 benoemd tot programmadirecteur Schiphol bij het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritiem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jeroen van Bergenhenegouwen

Drs. J. (Jeroen) van Bergenhenegouwen werkt momenteel als afdelingshoofd Rijksinfrastructuur, tevens plaatsvervangend directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij het ministerie van IenW. Eerder vervulde hij diverse (management-)functies bij het ministerie van Economische Zaken.

Jeroen van Bergenhenegouwen studeerde Politicologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en hij behaalde een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.