Abigail Norville plaatsvervangend secretaris-generaal bij VWS

Abigail Norville wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.

Abigail Norville

A.I. (Abigail) Norville MSc is sinds 2016 directeur Human Resources, Ontwikkeling, Communicatie en Juridische Zaken bij de Gemeente Rotterdam. Daarvoor was zij directeur Bedrijf bij de Gemeente Vlaardingen. Eerder vervulde ze diverse andere managementfuncties in Rotterdam en Vlaardingen.

Abigail Norville studeerde Personeel & Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.