Francine L’Ortye MT-lid Crisisbeheersing en Infectieziekten bij VWS

Francine L’Ortye wordt met ingang van 23 september 2019 MT-lid Crisisbeheersing en Infectieziekten bij de directie Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Francine L’Ortye

Drs. F.L.H.M. (Francine) L’Ortye is op dit moment programmamanager Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij hoofd Onderzoek, Projecten en Subsidieverwerving bij de gemeente Den Haag. Eerder vervulde ze onder andere verschillende managementfuncties bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Francine L’Ortye studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Ze volgde in 2015-2016 het ABD Kandidatenprogramma.