Mariken van der Lubben hoofd Streeklaboratorium GGD Amsterdam

Mariken van der Lubben wordt per september 2019 hoofd van het Streeklaboratorium bij de GGD Amsterdam.

Mariken van der Lubben

Dr. ir. M. (Mariken) van der Lubben is momenteel programmamanager Antibioticaresistentie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder vervulde ze bij het RIVM diverse andere functies.

Mariken van der Lubben studeerde Biologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Zij promoveerde in de Farmaceutische technologie aan de Universiteit Leiden.