Patrick Janssen afdelingshoofd Financiën & Control bij de NVWA

Patrick Janssen wordt met ingang van 1 september 2019 benoemd als afdelingshoofd Financiën & Control van de directie CFO/Financiën van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Patrick Janssen

Drs. P.J.E. (Patrick) Janssen is momenteel al waarnemend afdelingshoofd Financiën & Control. Daarvoor was hij teamleider Control bij de NVWA en vervulde hij diverse (leidinggevende) functies bij de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Patrick Janssen studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.