Marjolein Jansen lid raad van bestuur van het Kadaster

Marjolein Jansen wordt met ingang van 1 oktober 2019 lid, en met ingang van 1 januari 2020 tevens plaatsvervangend voorzitter, van de raad van bestuur van het Kadaster.

Marjolein Jansen

Hiermee vult zij de plek in die ontstaan is door het vertrek van Dorine Burmanje en de benoeming van Frank Tierolff als voorzitter raad van bestuur.

Drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen is op dit moment vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Eerder was zij bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder andere plaatsvervangend secretaris-generaal. Ze vervult tevens enkele nevenfuncties, waaronder vicevoorzitter van de Stichting SAIL Amsterdam en lid van de raad van commissarissen van het Havenbedrijf Moerdijk.

Marjolein Jansen studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Milieukunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.