Joeri Kapteijns bestuurslid COA

Joeri Kapteijns is met ingang van 1 november 2019 benoemd tot bestuurslid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Joeri Kapteijns

Drs. J. (Joeri) Kapteijns is sinds 2015 directeur Regie Migratieketen bij het directoraat-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij van 2010 tot 2015 directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing bij het ministerie van JenV. In de periode 2004-2010 vervulde hij diverse directiefuncties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer als plaatsvervangend en waarnemend directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing.

Joeri Kapteijns studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid, een multidisciplinaire studie Rechten, Economie en Sociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB).